LITEWSKO-POLSKIE FORUM EKONOMICZNE

Strategiczne partnerstwo

KIEDY

25-26 kwietnia, 2018 r.

GDZIE

Wilno
Wilno Pałac Wielkich Książąt Litewskich

PATRONAT NAD FORUM SPRAWUJĄ

Premier Republiki Litewskiej
Saulius Skvernelis
Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej
Mateusz Morawiecki


SPONSORZYPartnerzy mediowi

DELFI


O FORUM

Forum Dialogu Polsko-Litewskiego Jerzego Giedroycia od sześciu lat działa na rzecz porozumienia między Polską i Litwą w wielu różnych sferach życia społecznego, przede wszystkim w obszarze historii, polityki i kultury.

Z racji tego, iż w budowaniu współpracy między naszymi krajami nie może zabraknąć również sfery biznesu, Forum Giedroycia podjęło inicjatywę - po konsultacjach z organizacjami biznesowymi w Polsce i na Litwie - zorganizowania w 2018 roku I Forum Ekonomicznego Partnerstwo Strategiczne w Wilnie

Jednym z podstawowych założeń Forum Ekonomicznego jest konieczność dyskusji nad wpływem państwa na działanie i rozwój biznesu oraz środowisko, jakie dla biznesu tworzą regulacje prawne i wpływ tych regulacji na tempo i jakość rozwoju. Ogromne znaczenie ma dla nas nie tylko partnerstwo strategiczne Polski i Litwy ale również mocna więź łącząca państwo i sektor biznesu. Trwałe relacje Polsk i Litwy, budujące jednocześnie dobrobyt społeczeństw obu krajów możemy stworzyć tylko wspólnie nad nimi się trudząc.

Forum Dialogu Polsko-Litewskiego Jerzego Giedroycia od sześciu lat działa na rzecz porozumienia między Polską i Litwą w wielu różnych sferach życia społecznego, przede wszystkim w obszarze historii, polityki i kultury.

Z racji tego, iż w budowaniu współpracy między naszymi krajami nie może zabraknąć również sfery biznesu, Forum Giedroycia podjęło inicjatywę - po konsultacjach z organizacjami biznesowymi w Polsce i na Litwie - zorganizowania w 2018 roku I Forum Ekonomicznego Partnerstwo Strategiczne w Wilnie

Jednym z podstawowych założeń Forum Ekonomicznego jest konieczność dyskusji nad wpływem państwa na działanie i rozwój biznesu oraz środowisko, jakie dla biznesu tworzą regulacje prawne i wpływ tych regulacji na tempo i jakość rozwoju. Ogromne znaczenie ma dla nas nie tylko partnerstwo strategiczne Polski i Litwy ale również mocna więź łącząca państwo i sektor biznesu. Trwałe relacje Polsk i Litwy, budujące jednocześnie dobrobyt społeczeństw obu krajów możemy stworzyć tylko wspólnie nad nimi się trudząc.

A zatem, Forum ma na celu zrealizowanie dwóch podstawowych zadań. Pierwszym z nich jest zaktywizowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu z Polski i Litwy, angażując dany, jakże ważny dla społeczeństwa segment, w inicjatywy związane z partnerstwem strategicznym. Kolejne zadanie – równie ważne – polega na wspieraniu dialogu pomiędzy sferą biznesu i strukturami państwowymi, w dobrej wierze wymieniając się spostrzeżeniami i dyskutując o problemach.

Rok 2018 jest dla obu krajów szczególny, ponieważ i Polska, i Litwa obchodzą 100-lecie niepodległości, dlatego pierwsze tego rodzaju forum będzie dodatkowa okazja do podzielenia się nowymi możliwościami w dziedzinie współpracy gospodarczej.

Data Forum Ekonomicznego to 25-26 kwietnia 2018 roku, liczba uczestników – około 300 osób, w tym przedstawiciele organizacji biznesowych, rządów Polski i Litwy, przedstawiciele firm litewskich i polskich, media oraz goście specjalni.

Patronat nad wydarzeniem zgodzili się przyjąć Premier Republiki Litewskiej Saulius Skvernelis oraz Premier Polski Mateusz Morawiecki.

We współczesnej rzeczywistości naszego regionu za najważniejsze obszary uważamy energetykę, transport, oraz cyberbezpieczeństwo, szczególnie w kontekście finansów oraz ochrony danych osobowych i przeciwdziałania cybernadużyciom w biznesie.

Te tematy będą tematami wystąpień, paneli i dyskusji. W czasie Forum będzie też przewidziany czas na nieformalne spotkania i rozmowy.

Konferencji będzie towarzyszyło wręczenie nagród Forum Giedroycia w kategoriach:
Człowiek Dialogu Stulecia – przyznana pośmiertnie Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu
Inwestycja Stulecia – przyznana Orlenowi Lietuva
Kultury i Nauki Stulecia – przyznana Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi

Sto lat historii pokazało, że również w przyszłości Litwa i Polska mają wiele możliwości strategicznego partnerstwa gospodarczego i biznesowego, które przyniesie korzyści i synergię całemu regionowi.

Czas do konferencji:PROGRAM


10.00 – 10.45

Rejestracja gości, kawa.

10.45 – 11.15

Otwarcie wystawy Prezydent Lech Kaczyński i Litwa oczami Prezydenta Valdasa Adamkusa oraz otwarcie Forum Ekonomicznego

Alvydas Nikžentaitis – Prezes Forum Dialogu i Współpracy im. J. Giedroycia, Urszula Doroszewska – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Litewskiej.

11.15 – 11.25

Saulius Skvernelis – Premier Republiki Litewskiej – powitanie

11.25 – 11.35

Michał Dworczyk – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP – powitanie w imieniu Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego

11.35 – 11.40

Powitanie uczestników Forum przez Mera Wilna – Remigijusa Šimašiusa

11.40 – 13.00

Nagrody przyznane przez Forum Dialogu i Współpracy im. J. Giedroycia

Nagroda Człowiek Dialogu Stulecia: Prezydent RP Lech Kaczyński
Laudacja: Prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus
Nagroda: Inwestycja Stulecia „Orlen Lietuva”
Laudacja: Premier Republiki Litewskiej Saulius Skvernelis
Nagroda Stulecia w Dziedzinie Nauki i Kultury: profesor Henryk Samsonowicz
Laudacja: Profesor Rimvydas Petrauskas – dziekan Wydziału Historii na Uniwersytecie Wileńskim
Moderatorzy: Renata Widtmann i Virginijus Savukynas

13.00 – 13.40

I Panel

Biznes a Państwo – Jak Litwa i Polska budują środowisko dla rozwoju biznesu?
Virginijus Sinkevičius - Minister Gospodarki Republiki Litewskiej, Tadeusz Kościński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii RP.
Moderator: Vytautas Bruveris – Lietuvos Rytas

13.40 – 14.30

Lunch

14.30 – 15.45

II Panel: Warunki i narzędzia dla biznesu na Litwie i w Polsce – zalety i wady, najlepsze praktyki

Andżelika Możdżanowska - Wiceminister Inwestycji i Rozwoju RP, Paweł Pelcz – członek zrządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Tomasz Górnicki – wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości; Rimantas Šidlauskas – dyrektor generalny Litewskiej Izby Rzemiosła, Robertas Dargis – prezes Litewskiej Konfederacji Przemysłowców, Piotr Świecki - Dyrektor Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego Budimex, Rolandas Zukas - Prezes EPSO-G; Tomasz Chodnikiewicz - Członek Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa.
Moderator: Rimvydas Valatka

15.45 – 16.05

Kawa

16.05 – 17.20

III Panel: Cyberbezpieczeństwo

- Cyberbezpieczeństwo w systemach finansowych
- Cyberbezpieczeństwo w ochronie danych osobowych
Adam Góral – prezes Asseco, Vitas Vasiliauskas – prezes Zarządu Banku Litwy, Marek Chrzanowski – przewodniczący Krajowego Nadzoru Finansowego tbc, Rytis Rainys – dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego przy Ministerstwie Obrony Republiki Litewskiej, Akvilė Giniotienė – ekspert ds. zarządzania bezpieczeństwem NRD CS.
Moderator: Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny „Biznes Alert”

17.30 – 21.00

Uroczysty cocktail na zaproszenie mera Wilna Remigijusa Šimašiusa

8.30 – 9.00

Kawa

9.00 – 10.15

IV Panel: Energetyka

Žygimantas Vaičiūnas - Minister Energetyki Republiki Litewskiej, Tadeusz Skobel – Wiceminister Energii RP, Michał Rudnicki – prezes „ORLEN Lietuva”, Michał Smyk - wicedyrektor Departamentu Strategii PGE; Rimvydas Štilinis - Prezes Zarzadu „Litgrid“.
Moderator: Edgaras Savickas – dziennikarz specjalizujący się w tematach dot. biznesu na portalu informacyjnym DELFI

10.15 – 11.45

V Panel: Transport & Logistyka

Rokas Masiulis – Minister Transportu Republiki Litewskiej, Grzegorz Witkowski – wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Artūras Drungilas – dyrektor ds. administracji i marketingu Dyrekcji Państwowego Portu Morskiego w Kłajpedzie, Tomas Garuolis – sekretarz generalny litewskiego krajowego stowarzyszenia przewoźników drogowych LINAVA , Dariusz Słaboszewski – Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; Marcin Fijoł – wiceprezes LOT.
Moderator: Michał Niewiadomski – publicysta działu ekonomicznego Rzeczpospolitej, redaktor prowadzący serwisu ENERGIANEWS

11.45 – 12.15

Kawa

12.15 – 13.45

VI Panel: Imigracja i trendy demograficzne na rynku pracy

Evelina Gudzinskaitė – dyrektor Departamentu Migracji przy MSW Republiki Litewskiej, Ambasador Vygaudas Ušackas – były Minister Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej, Valdas Strazdas – prezes Zarządu „Biuro Baltic”, Lukas Savickas – Doradca Premiera ds. gospodarki i zarządzania zmianami strategicznymi.
Moderator: Aurimas Perednis – dziennikarz, prowadzący audycji radiowych na antenie „Žinių radijas“

13.45 – 14.15

Dyskusja zamykająca i zakończenie konferencji

Moderator: Audrius Matonis - Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej LRT

14.15 – 15.00

Kawa


REJESTRACJA


Formularz rejestracji

Potwierdzenie rejestracji zostało wysłane drogą mailową

Imperial hotel

http://www.imperialvilnius.lt

PRZEŚLIJ FORMULARZ REJESTRACJI

Kod rabatowy: STRATEGICPARTNERSHIP

Comfort hotel

http://comforthotel.lt

Kod rabatowy: STRATEGICPARTNERSHIP

MIEJSCE WYDARZENIA

MIEJSCE WYDARZENIA

Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich

Katedros a.4, Vilnius (Plac Katedralny 4, Wilno)

W latach 2002-2009 Pałac został odbudowany na wzór stojącej tu w latach 1520-1530 rezydencji w stylu renesansowym. Budynek jest częścią Państwowego Rezerwatu Kulturowego Zamków Wileńskich, w jego wnętrzach funkcjonuje Muzeum Narodowe, w którym można zwiedzić dwie stałe ekspozycje ukazujące funkcje historycznej rezydencji.


ZNAJDUJĄCE SIĘ W POBLIŻU ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Siedziba Prezydenta Republiki Litewskiej (Pałac Prezydencki)

S.Daukanto a. 3, Vilnius (Plac S. Daukanto 3, Wilno)

Pałac Prezydencki znajduje się na placu im. Simono Daukanto (Szymona Dowkonta). Z którejkolwiek strony zmierzalibyśmy w jego kierunku, wąska uliczka nagle się rozszerza, płynnie wprowadzając nas na plac, gdzie dominują budynki w stylu klasycystycznym z końca XVIII i początku XIX wieku: niegdyś rezydencje magnatów, a obecnie siedziba Prezydenta. Majestat placu ocieplają barokowe wieżyczki wznoszące się ponad dachami.

Uniwersytet Wileński

Universiteto g. 3, Vilnius ( ul. Universiteto 3, Wilno)

Uniwersytet Wileński – pierwszy, a zarazem największy uniwersytet na Litwie. Został założony w 1579 roku. W kraju zajmuje on czołowe pozycje w absolutnej większości wykładanych dziedzin nauki i kierunków studiów. Będąc jedną z najstarszych i najsłynniejszych szkół wyższych w Europie Środkowej i Wschodniej, miał on ogromny wpływ na życie kulturowe nie tylko na Litwie, ale i w krajach sąsiadujących. Placówka ta wykształciła niejedno pokolenie naukowców, poetów i działaczy w obszarze kultury.

Zespół kościołów św. Anny i Bernardynów

Maironio g. 10, Vilnius (ul. Maironio 10, Wilno)

Jest jednym z najokazalszych architektonicznych akcentów Starówki Wileńskiej. Wybudowany na przełomie XV i XVI w., kościół ten jest najsłynniejszą i najbardziej urokliwą budowlą gotycką na Litwie. Do jego wzniesienia użyto 33 rodzajów glinianych cegieł. Zachwyca odwaga i kunszt mistrzów – autorów tego dzieła. Legenda głosi, iż zauroczony pięknem kościoła Napoleon, chciał go na dłoni przenieść do Paryża. Nieopodal kościoła Św. Anny w latach 1495-1500 wzniesiony został kościół Bernardynów, w XVI wieku przykuwał on uwagę swoją wielkością i zdobnictwem.

KONTAKTY

Alvydas Nikžentaitis

Prezes Zarządu

Tel: +370 682 290 51

E-mail: nikzentaitis@gmail.com

Agnieszka Zebrowska

Doradca Zarządu

Tel: +370 618 54 273

E-mail: agnieszebrowska@gmail.com

Dane

Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia

Ul. Rūdninkų 13, LT-01135 Wilno

Numer identyfikacyjny (REGON) 303054579

A/s: LT81 7044 0600 0807 2823

AB SEB bank